สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ดอกเบี้ย" ในภาษาอังกฤษ

สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ดอกเบี้ย" ในภาษาอังกฤษ

Chris Jobs ออกอากาศ 8 พ.ย. 63
33

คำว่า "Interest"
ในภาษาอังกฤษ นอกจากจะหมายถึงความสนใจแล้ว
ยังหมายถึงดอกเบี้ยได้อีกด้วย ซึ่งความหมายของคำจะขึ้นอยู่กับบริบทในประโยคนั้น ๆ ชมย้อนหลังรายการ Chris Jobs ได้ที่ www.thaipbs.or.th/ChrisJobs

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : อาชีพนักร้องนักดนตรีในภาษาอังกฤษ
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : อาชีพนักร้องนักดนตรีในภาษาอังกฤษ
6 ธ.ค. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "เช่าที่พักอาศัย" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "เช่าที่พักอาศัย" ในภาษาอังกฤษ
5 ธ.ค. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : การเรียกที่พักอาศัยในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : การเรียกที่พักอาศัยในภาษาอังกฤษ
29 พ.ย. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
28 พ.ย. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : การบอกวันในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : การบอกวันในภาษาอังกฤษ
22 พ.ย. 63
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : การเรียกประเภทรถในภาษาอังกฤษ
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : การเรียกประเภทรถในภาษาอังกฤษ
21 พ.ย. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "เช่ารถ" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "เช่ารถ" ในภาษาอังกฤษ
15 พ.ย. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "กู้เงิน" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "กู้เงิน" ในภาษาอังกฤษ
14 พ.ย. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ดอกเบี้ย" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ดอกเบี้ย" ในภาษาอังกฤษ
8 พ.ย. 63
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ฝากถอนเงิน" ในภาษาอังกฤษ
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ฝากถอนเงิน" ในภาษาอังกฤษ
7 พ.ย. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : "ตู้กดเงิน" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : "ตู้กดเงิน" ในภาษาอังกฤษ
1 พ.ย. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : ความต่างของคำว่า "Pay, Play และ Pray"
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : ความต่างของคำว่า "Pay, Play และ Pray"
31 ต.ค. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ศาสนาพุทธ" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ศาสนาพุทธ" ในภาษาอังกฤษ
25 ต.ค. 63
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "วัด" กับ "เจดีย์" ในภาษาอังกฤษ
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "วัด" กับ "เจดีย์" ในภาษาอังกฤษ
24 ต.ค. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "บวช" และ "สึก" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "บวช" และ "สึก" ในภาษาอังกฤษ
18 ต.ค. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "เมาเครื่องบิน" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "เมาเครื่องบิน" ในภาษาอังกฤษ
17 ต.ค. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : Overhead Bin ไม่ใช่ถังขยะ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : Overhead Bin ไม่ใช่ถังขยะ
11 ต.ค. 63
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ตกหลุมอากาศ" ในภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "ตกหลุมอากาศ" ในภาษาอังกฤษ
10 ต.ค. 63
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "พลาดเที่ยวบิน" ในภาษาอังกฤษ
​สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : คำว่า "พลาดเที่ยวบิน" ในภาษาอังกฤษ
4 ต.ค. 63

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

Music Audition
Music Audition
6 ธ.ค. 63
Apartment Room
Apartment Room
5 ธ.ค. 63
Rent an Apartment
Rent an Apartment
29 พ.ย. 63
Rental Car Return
Rental Car Return
28 พ.ย. 63
Car Rent Deal
Car Rent Deal
22 พ.ย. 63
Van For The Babes
Van For The Babes
21 พ.ย. 63
Rent a car
Rent a car
15 พ.ย. 63
Get a lone
Get a lone
14 พ.ย. 63
Bank Account
Bank Account
8 พ.ย. 63
Cash Withdrawal
Cash Withdrawal
7 พ.ย. 63
Bank Robber
Bank Robber
1 พ.ย. 63
Give Alms
Give Alms
31 ต.ค. 63
Meditation
Meditation
25 ต.ค. 63
Temple Visit
Temple Visit
24 ต.ค. 63
The Monk
The Monk
18 ต.ค. 63
The Russian Terrorist
The Russian Terrorist
17 ต.ค. 63
Happy Flight
Happy Flight
11 ต.ค. 63
Cockpit
Cockpit
10 ต.ค. 63
On Board
On Board
4 ต.ค. 63
,
กลับขึ้นด้านบน