LIVE

ผังรายการวันนี้
จับตาสถานการณ์
10:30
ประเด็นข่าว (27 พ.ย. 63)
Backpack Journalist
13:30
#ถ้าการเมืองดี...
สถานีประชาชน
14:05
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ - การขายฝาก จ.อุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

เว็บทีวี

• 3 พ.ย. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

• 15 ก.ค. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

• 18 ต.ค. 2563
TEP Learning เวที “บทเรียนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียน” (18 ต.ค. 63)

TEP Learning เวที “บทเรียนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียน” (18 ต.ค. 63)

• 18 ต.ค. 2563
TEP Learning เวที “วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช” (18 ต.ค. 63)

TEP Learning เวที “วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช” (18 ต.ค. 63)

กลับขึ้นด้านบน