แสดงความคิดเห็น

เว็บทีวี

• 17 ต.ค. 2563
TEP Learning เวที “ครูสอนอย่างไรให้ได้สมรรถนะ” (17 ต.ค. 63)

TEP Learning เวที “ครูสอนอย่างไรให้ได้สมรรถนะ” (17 ต.ค. 63)

• 17 ต.ค. 2563
TEP Learning เวที “การพัฒนาครู ด้วยระบบ Open approach and lesson study” (17 ต.ค. 63)

TEP Learning เวที “การพัฒนาครู ด้วยระบบ Open approach and lesson study” (17 ต.ค. 63)

• 17 ต.ค. 2563
TEP Learning เวที “ระบบการฝึกหัดครูฐานสมรรถนะ” (17 ต.ค. 63)

TEP Learning เวที “ระบบการฝึกหัดครูฐานสมรรถนะ” (17 ต.ค. 63)

• 17 ต.ค. 2563
TEP Roundtable ครั้งที่ 6 : เวทีระดมสมอง “การผลิตและพัฒนาครูที่ตอบโจทย์โลกการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่”

TEP Roundtable ครั้งที่ 6 : เวทีระดมสมอง “การผลิตและพัฒนาครูที่ตอบโจทย์โลกการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่”

กลับขึ้นด้านบน