พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [ช่วงที่1]

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [ช่วงที่1]

ออกอากาศ 14 ต.ค. 2559
46
พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วิดีโอล่าสุด

วิดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าว (22 พ.ค. 62)
ประเด็นข่าว (22 พ.ค. 62)
22 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 2
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 2
23 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 3
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 3
24 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 4
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 4
25 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 5
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 5
26 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 6
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 6
27 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 7
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 7
28 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 8
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 8
29 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 9
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 9
30 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 10
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 10
31 พ.ค. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 11
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 11
1 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 12
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 12
2 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 13
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 13
3 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 14
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 14
4 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 15
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 15
5 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 16
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 16
6 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 17
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 17
7 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 18
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 18
8 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 19
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 19
9 มิ.ย. 62
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 20
The Chronicle of A Taichi : ตอนที่ 20
10 มิ.ย. 62
กลับขึ้นด้านบน