AEC Inside : ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ

AEC Inside : ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ

AEC Business Class รู้ทันเออีซี ออกอากาศ 12 ก.ย. 59
38
เดินเลียบริมแม่น้ำโขงฝั่งลาว ดูการค้าขายในตลาดที่มีสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิด และไปดู เวียงจันทน์ นิวเวิลด์ ที่อยู่อีกมุมหนึ่ง ส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนของจีน ที่มีทั้งห้างสรรพสินค้า อาคารธุรกิจ และที่พักอาศัย

ติดตามชมรายการ AEC Business Class รู้ทันเออีซี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 - 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/live

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

AEC Movement : เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
AEC Movement : เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
16 ก.ย. 59
AEC Inside : พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา
AEC Inside : พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา
16 ก.ย. 59
AEC Movement : สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
AEC Movement : สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
15 ก.ย. 59
AEC Inside : ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว
AEC Inside : ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว
15 ก.ย. 59
AEC Inside : ร้านกาแฟในเมืองลาว
AEC Inside : ร้านกาแฟในเมืองลาว
14 ก.ย. 59
AEC Movement : ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
AEC Movement : ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
14 ก.ย. 59
AEC Inside : ศาสนาสถานสืบประเพณี
AEC Inside : ศาสนาสถานสืบประเพณี
13 ก.ย. 59
AEC Movement : ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
AEC Movement : ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
13 ก.ย. 59
AEC Inside : ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ
AEC Inside : ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ
12 ก.ย. 59
AEC Movement : จุดแข็งของสปป.ลาว
AEC Movement : จุดแข็งของสปป.ลาว
12 ก.ย. 59
ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
9 ก.ย. 59
ซันเจียง จีนในเมืองลาว
ซันเจียง จีนในเมืองลาว
9 ก.ย. 59
ลาวอนุรักษ์สู่ลาวประยุกต์
ลาวอนุรักษ์สู่ลาวประยุกต์
8 ก.ย. 59
โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุน
โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุน
8 ก.ย. 59
สิ่งที่ควรรู้ ก่อนมาติดต่องานราชการที่ลาว
สิ่งที่ควรรู้ ก่อนมาติดต่องานราชการที่ลาว
7 ก.ย. 59
ลงทุนไทยในเมืองลาว
ลงทุนไทยในเมืองลาว
7 ก.ย. 59
ลาวส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 7 กิจการ
ลาวส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 7 กิจการ
7 ก.ย. 59
อุปสรรคนักลงทุนไทยในลาว
อุปสรรคนักลงทุนไทยในลาว
6 ก.ย. 59
เจาะตลาดลาวด้วยสินค้าไทย
เจาะตลาดลาวด้วยสินค้าไทย
6 ก.ย. 59

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

การศึกษา...อนาคตที่เลือกได้, กัมพูชาฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
การศึกษา...อนาคตที่เลือกได้, กัมพูชาฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
26 ก.ย. 59
ตลาดโอลิมปิก สุดยอดการผลิตสิ่งทอ, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
ตลาดโอลิมปิก สุดยอดการผลิตสิ่งทอ, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
23 ก.ย. 59
โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน, การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
โอลิมปิก..ตลาดแห่งความครบครัน, การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในกัมพูชา
22 ก.ย. 59
ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย, ระบบการเก็บภาษีในกัมพูชา
ตลาดรัสเซีย มหัศจรรย์แห่งความหลากหลาย, ระบบการเก็บภาษีในกัมพูชา
21 ก.ย. 59
บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง, กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
บาดแผลแห่งความคิด.. ชีวิตในตวลสแลง, กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาด
20 ก.ย. 59
พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก, โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
พนมเปญ..ตะวันตกพบตะวันออก, โอกาสและอุปสรรคเรื่องการลงทุนในกัมพูชา
19 ก.ย. 59
พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา, เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
พนมเปญเมืองหลวงแห่งกัมพูชา, เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
16 ก.ย. 59
ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว, สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
ถนนอาเซียน ถนนเศรษฐกิจใหม่แห่ง สปป.ลาว, สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สปป.ลาว
15 ก.ย. 59
ร้านกาแฟในเมืองลาว, ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ร้านกาแฟในเมืองลาว, ลาวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
14 ก.ย. 59
ศาสนาสถานสืบประเพณี, ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
ศาสนาสถานสืบประเพณี, ข้อพิจารณาการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว
13 ก.ย. 59
ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ, จุดแข็งของสปป.ลาว
ความขัดแย้งแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ, จุดแข็งของสปป.ลาว
12 ก.ย. 59
ซันเจียง จีนในเมืองลาว, ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
ซันเจียง จีนในเมืองลาว, ค้าขายแดนลาวทะลุ 2 แสนล้าน
9 ก.ย. 59
ลาวอนุรักษ์สู่ลาวประยุกต์, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุน
ลาวอนุรักษ์สู่ลาวประยุกต์, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุน
8 ก.ย. 59
ลงทุนไทยในเมืองลาว, ลาวส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 7 กิจการ
ลงทุนไทยในเมืองลาว, ลาวส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 7 กิจการ
7 ก.ย. 59
เจาะตลาดลาวด้วยสินค้าไทย, ธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนในลาว
เจาะตลาดลาวด้วยสินค้าไทย, ธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนในลาว
6 ก.ย. 59
โอกาสสินค้าอุปโภคบริโภคไทย, การประกอบธุรกิจขายย่อย (ค้าปลีก)
โอกาสสินค้าอุปโภคบริโภคไทย, การประกอบธุรกิจขายย่อย (ค้าปลีก)
5 ก.ย. 59
โอกาสนักลงทุนไทยในลาว, สปป.ลาวกับโอกาสของไทย
โอกาสนักลงทุนไทยในลาว, สปป.ลาวกับโอกาสของไทย
2 ก.ย. 59
อสังหาริมทรัพย์ยุคเปลี่ยนผ่าน, ลาวเร่งดึงเงินลงทุนต่างชาติบูมเศรษฐกิจ
อสังหาริมทรัพย์ยุคเปลี่ยนผ่าน, ลาวเร่งดึงเงินลงทุนต่างชาติบูมเศรษฐกิจ
1 ก.ย. 59
สำรวจสินค้าอุปโภคบริโภคในเวียงจันทน์, สำรวจสินค้าอุปโภคบริโภคในเวียงจันทน์
สำรวจสินค้าอุปโภคบริโภคในเวียงจันทน์, สำรวจสินค้าอุปโภคบริโภคในเวียงจันทน์
31 ส.ค. 59
,
กลับขึ้นด้านบน