จุดเริ่มต้น City Farm Market เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

จุดเริ่มต้น City Farm Market เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 27 ก.พ. 64
0

เมื่อทำนาแต่ยังมีปัญหาหนี้สิน ชาวบ้านใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จึงรวมตัวกันปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบอินทรีย์ สร้างรายได้เพิ่ม ติดตามได้ในรายการฟังเสียงประเทศไทย ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

กางมุ้งให้ผักอินทรีย์ต้นทุนหลักหมื่น
กางมุ้งให้ผักอินทรีย์ต้นทุนหลักหมื่น
27 ก.พ. 64
จุดเริ่มต้น City Farm Market เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
จุดเริ่มต้น City Farm Market เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
27 ก.พ. 64
City Farm Market เชื่อมเกษตรกรและผู้ซื้อ
City Farm Market เชื่อมเกษตรกรและผู้ซื้อ
27 ก.พ. 64
เทคนิคการปอกส้มโอขาวใหญ่ให้หวานกรอบ
เทคนิคการปอกส้มโอขาวใหญ่ให้หวานกรอบ
20 ก.พ. 64
รากเทียม ภูมิปัญญาสวนส้มโอขาวใหญ่อัมพวา
รากเทียม ภูมิปัญญาสวนส้มโอขาวใหญ่อัมพวา
20 ก.พ. 64
เคล็ดไม่ลับปลูกส้มโอขาวใหญ่ได้คุณภาพ
เคล็ดไม่ลับปลูกส้มโอขาวใหญ่ได้คุณภาพ
20 ก.พ. 64
การอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยและชาวทวาย
การอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยและชาวทวาย
13 ก.พ. 64
ชุมชนหลังวัดไผ่ตัน ร่วมใจป้องกันโควิด-19
ชุมชนหลังวัดไผ่ตัน ร่วมใจป้องกันโควิด-19
13 ก.พ. 64
อ.ต.ก.มีเป้าหมายสร้างกลไก ราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
อ.ต.ก.มีเป้าหมายสร้างกลไก ราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
13 ก.พ. 64
อายแล้วอด ถ้าขยันไม่มีจน
อายแล้วอด ถ้าขยันไม่มีจน
6 ก.พ. 64
ร้านกาแฟแบบพอเพียงตอบโจทย์ยุคโควิด-19
ร้านกาแฟแบบพอเพียงตอบโจทย์ยุคโควิด-19
6 ก.พ. 64
ปรับตัวอย่างไรให้ชนะโควิด-19
ปรับตัวอย่างไรให้ชนะโควิด-19
6 ก.พ. 64
ตลาดสี่มุมเมืองมีมาตรการรับมือโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
ตลาดสี่มุมเมืองมีมาตรการรับมือโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
30 ม.ค. 64
นวัตกรรมรถเร่สี่มุมเมือง สู้โควิด-19
นวัตกรรมรถเร่สี่มุมเมือง สู้โควิด-19
30 ม.ค. 64
ตลาดสี่มุมเมืองเข้มสกัดโควิด-19
ตลาดสี่มุมเมืองเข้มสกัดโควิด-19
30 ม.ค. 64
สมุนไพรจากป่า สร้างสุขภาพดีให้ชุมชน
สมุนไพรจากป่า สร้างสุขภาพดีให้ชุมชน
23 ม.ค. 64
พืชผักจากสวยป่าเกด กินได้
พืชผักจากสวยป่าเกด กินได้
23 ม.ค. 64
ลูกประคบจากสมุนไพรป่าเกด
ลูกประคบจากสมุนไพรป่าเกด
23 ม.ค. 64
เสนอให้ทบทวน EIA เพราะพบหลายจุดที่บกพร่อง
เสนอให้ทบทวน EIA เพราะพบหลายจุดที่บกพร่อง
16 ม.ค. 64

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

Online : พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง วิจัยท้องถิ่นยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Online : พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง วิจัยท้องถิ่นยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
9 เม.ย. 64
บ้านทับปลา อนุรักษ์ฟื้นฟู สู่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
บ้านทับปลา อนุรักษ์ฟื้นฟู สู่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
3 เม.ย. 64
หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก
หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก
27 มี.ค. 64
Online : หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก
Online : หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก
26 มี.ค. 64
Online : หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Online : หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
19 มี.ค. 64
Online : ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Online : ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5 มี.ค. 64
Online : ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
Online : ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
12 มี.ค. 64
หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
20 มี.ค. 64
ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
13 มี.ค. 64
ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6 มี.ค. 64
CITY FARM MARKET เชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภคโมเดลใหม่ สู้วิกฤตโควิด-19
CITY FARM MARKET เชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภคโมเดลใหม่ สู้วิกฤตโควิด-19
27 ก.พ. 64
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามพลิกวิกฤตเศรษฐกิจชุมชน สู้โควิด-19
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามพลิกวิกฤตเศรษฐกิจชุมชน สู้โควิด-19
20 ก.พ. 64
ชุมชนเมืองจับมือชุมชนแรงงานทวาย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
ชุมชนเมืองจับมือชุมชนแรงงานทวาย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
13 ก.พ. 64
อนาคตธุรกิจขนาดเล็กกับความอยู่รอด จากวิกฤตโควิด-19
อนาคตธุรกิจขนาดเล็กกับความอยู่รอด จากวิกฤตโควิด-19
6 ก.พ. 64
ตลาดสี่มุมเมือง จับตาเกษตรกรสร้างนวัตกรรม ฝ่าวิกฤตโควิด-19
ตลาดสี่มุมเมือง จับตาเกษตรกรสร้างนวัตกรรม ฝ่าวิกฤตโควิด-19
30 ม.ค. 64
สวนป่าเกด ป่าล้อมเมือง สร้างลมหายใจของคนกรุง
สวนป่าเกด ป่าล้อมเมือง สร้างลมหายใจของคนกรุง
23 ม.ค. 64
อนาคตบ้านกะเบอะดิน กับการมาของเหมืองถ่านหิน
อนาคตบ้านกะเบอะดิน กับการมาของเหมืองถ่านหิน
16 ม.ค. 64
ปั่นเพื่อเปลี่ยน ปั่นเพื่อลมหายใจ
ปั่นเพื่อเปลี่ยน ปั่นเพื่อลมหายใจ
9 ม.ค. 64
โคขุน ฟาร์มเกษตรครบวงจร ความหวังใหม่เกษตรกรอีสาน
โคขุน ฟาร์มเกษตรครบวงจร ความหวังใหม่เกษตรกรอีสาน
2 ม.ค. 64
,

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

ฟังเสียงประเทศไทย

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

กลับขึ้นด้านบน