AEC Movement : ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย

AEC Movement : ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย

AEC Business Class รู้ทันเออีซี ออกอากาศ 23 ก.พ. 60
26
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก สะท้อนได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมามาเลเซียในปี 2555 มากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และทางรัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าหมายยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อก้าวไปสู่ระดับ High-end ให้สำเร็จภายในปี 2563

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

AEC Inside : ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง
AEC Inside : ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง
2 มี.ค. 60
AEC Movement : ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
AEC Movement : ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
2 มี.ค. 60
AEC Inside : พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล
AEC Inside : พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล
1 มี.ค. 60
AEC Movement : รัฐปีนัง มาเลเซีย
AEC Movement : รัฐปีนัง มาเลเซีย
1 มี.ค. 60
AEC Inside : สีสันแห่งมะละกา
AEC Inside : สีสันแห่งมะละกา
27 ก.พ. 60
AEC Movement : โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
AEC Movement : โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
27 ก.พ. 60
AEC Inside : มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน
AEC Inside : มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน
24 ก.พ. 60
AEC Movement : จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
AEC Movement : จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
24 ก.พ. 60
AEC Inside : มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก
AEC Inside : มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก
23 ก.พ. 60
AEC Movement : ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
AEC Movement : ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
23 ก.พ. 60
AEC Inside : ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา
AEC Inside : ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา
22 ก.พ. 60
AEC Movement : ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
AEC Movement : ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
22 ก.พ. 60
AEC Movement : ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
AEC Movement : ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
21 ก.พ. 60
AEC Inside : ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล
AEC Inside : ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล
21 ก.พ. 60
AEC Movement : การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
AEC Movement : การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
20 ก.พ. 60
AEC Inside : ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์
AEC Inside : ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์
20 ก.พ. 60
AEC Movement : เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน
AEC Movement : เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน
17 ก.พ. 60
AEC Inside : ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
AEC Inside : ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
17 ก.พ. 60
AEC Inside : ตู้โชว์แห่งมะนิลา
AEC Inside : ตู้โชว์แห่งมะนิลา
16 ก.พ. 60

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

มิวเซียมแห่งวัฒนธรรม, ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนในปีนัง
มิวเซียมแห่งวัฒนธรรม, ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนในปีนัง
8 มี.ค. 60
เปอรานากันวัฒนธรรมลูกผสม, เมืองคู่มิตรปีนัง - ภูเก็ต
เปอรานากันวัฒนธรรมลูกผสม, เมืองคู่มิตรปีนัง - ภูเก็ต
7 มี.ค. 60
ชุมชนภารตะในรัฐปีนัง, การดำเนินโครงการแผนงาน IMT-GT
ชุมชนภารตะในรัฐปีนัง, การดำเนินโครงการแผนงาน IMT-GT
6 มี.ค. 60
กำเนิดเมืองหลวงตะวันตกแห่งอาเซียน, บริบทใหม่ของปีนัง
กำเนิดเมืองหลวงตะวันตกแห่งอาเซียน, บริบทใหม่ของปีนัง
3 มี.ค. 60
ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง, ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
ทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งเกาะปีนัง, ปีนังกับศูนย์กลางแห่งอดีต
2 มี.ค. 60
พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล, รัฐปีนัง มาเลเซีย
พุทธพม่า พุทธไทยในมาเล, รัฐปีนัง มาเลเซีย
1 มี.ค. 60
สยามในปีนัง
สยามในปีนัง
28 ก.พ. 60
สีสันแห่งมะละกา, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
สีสันแห่งมะละกา, โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในมาเลเซีย
27 ก.พ. 60
มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน, จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
มะละกา เมืองท่าแห่งอาหารการกิน, จีนกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
24 ก.พ. 60
มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก, ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
มะลากา ท่าเรือแห่งตะวันออก, ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย
23 ก.พ. 60
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา, ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะนิลา, ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า
22 ก.พ. 60
ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล, ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
ตลาดสินค้าแห่งเทศกาล, ฟิลิปปินส์เตือนพลเมืองถูกหลอกทำงานต่างประเทศ
21 ก.พ. 60
ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์, การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์, การทำงานของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์
20 ก.พ. 60
เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน, ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
เอเชียตะวันออกแห่งเกาะลูซอน, ปัญหาอุปสรรคในฟิลิปปินส์
17 ก.พ. 60
ตู้โชว์แห่งมะนิลา, ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
ตู้โชว์แห่งมะนิลา, ระบบรถไฟฟ้าในมะนิลา
16 ก.พ. 60
บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง, สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
บาคราราน ค้าปลีกแห่งขอบเมืองหลวง, สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ BOI
15 ก.พ. 60
ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่, ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
ผู้คน สังคม ชุมชน เมืองใหญ่, ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งทหารกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ "อาบูไซยาฟ"
14 ก.พ. 60
วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์, ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วัฒนธรรมอาหารจานด่วนแบบฟิลิปปินส์, ธุรกิจการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
10 ก.พ. 60
วันว่างต่างสังคม, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
วันว่างต่างสังคม, อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์
9 ก.พ. 60
,
กลับขึ้นด้านบน