ประเด็นข่าว (24 ส.ค. 60)

ประเด็นข่าว (24 ส.ค. 60)

ทุกทิศทั่วไทย ออกอากาศ 24 ส.ค. 60
84

ประเด็นข่าว

  • พาไปชมอีกหนึ่งตัวอย่างเยาวชนคนเก่ง ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี ด้วยการใช้เวลาว่างทำกล้วยฉาบขายถุงละ 10 บาท ปั่นจักรยานไปขายเพื่อส่งตัวเองและน้องอีก 3 คนเรียนหนังสือ

  • เกาะติดภารกิจพายเรือเพื่อสันติภาพ ของเรือกอแล ญีวอ ยังซามอ ที่ล่องเรือมาจากบางนารา จ.นราธิวาส รอนแรมชายฝั่งอ่าวไทย ผ่านมาถึง จ.นครศรีธรรมราช มุ่งสู่แม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร

  • ในช่วงฤดูฝนการท่องเที่ยวด้วยการล่องแก่งได้รับความนิยม ทำให้บรรดาจิตอาสาเมืองสองแคว พร้อมผู้ประกอบการล่องแก่งลำน้ำเข็ก ได้ร่วมกันดูแลความสะอาดของลำน้ำ ด้วยการ "ล่องแก่งเก็บขยะ"

  • เกษตกรหญิงวัย 41 ปี ใน ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ใช้พื้นที่ว่างภายในสวน เลี้ยงแกะ-เลี้ยงแพะ เพื่อจำหน่ายลูกพันธุ์และตัวเต็มวัย สร้างรายได้ให้เป็นาอย่างดี

  • เกษตรกรคนหนึ่งที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ยึดอาชีพปลูกผักโต้วเหมี่ยวขาย โดยสืบทอดมาจากรุ่นพ่อ จนปัจจุบันกิจการเติบโต ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ทำการค้าได้คล่องตัว

  • วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้จัดอบรมการทำขนมโบราณ ที่เริ่มทำกินกันมาเมื่อประมาณ 100 ปี ให้กับกลุ่มสตรีชาวบ้าน ที่หมู่ 1 หมู่ 2 ต.อาซ่อง อ.รามัน เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ขนมโบราณพื้นบ้าน

  • อีกหนึ่งนวัตกรรมสีเขียวกับการนำใบทองกวาว มาแปรรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ที่ใช้ได้ทั้งของแห้งและน้ำแกง

  • ชาวชุมชนใน ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อผลิตอาหารสัตว์ขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี "เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"

  • อาชีพทั่วไทยวันนี้ พาไปชมการรวมตัวกันของชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้อยู่แล้ว แต่ก็สนใจมาศึกษาการเพาะปลูกไม้ประดับนานาชนิด เพื่อขยายทักษะอาชีพให้รอบด้านมากขึ้น

  • ชุมชนทั่วไทยวันนี้ พาไปชมการผลิตผ้าทอพื้นบ้าน ของชาวบ้าน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่รวมตัวกันตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้าป่าละอู โดยได้สืบสานต่ออาชีพนี้มานานกว่า 22 ปี และผลิตภัณฑ์ยังได้รับการการันตีให้เป็นสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว อีกด้วย

ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ประเด็นข่าว (6 ก.ย. 60)
ประเด็นข่าว (6 ก.ย. 60)
6 ก.ย. 60
ประเด็นข่าว (5 ก.ย. 60)
ประเด็นข่าว (5 ก.ย. 60)
5 ก.ย. 60
ประเด็นข่าว (4 ก.ย. 60)
ประเด็นข่าว (4 ก.ย. 60)
4 ก.ย. 60
ประเด็นข่าว (1 ก.ย. 60)
ประเด็นข่าว (1 ก.ย. 60)
1 ก.ย. 60
ประเด็นข่าว (31 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (31 ส.ค. 60)
31 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (30 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (30 ส.ค. 60)
30 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (29 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (29 ส.ค. 60)
29 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (28 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (28 ส.ค. 60)
28 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (25 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (25 ส.ค. 60)
25 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (24 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (24 ส.ค. 60)
24 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (23 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (23 ส.ค. 60)
23 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (22 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (22 ส.ค. 60)
22 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (21 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (21 ส.ค. 60)
21 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (18 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (18 ส.ค. 60)
18 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (17 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (17 ส.ค. 60)
17 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (16 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (16 ส.ค. 60)
16 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (15 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (15 ส.ค. 60)
15 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (11 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (11 ส.ค. 60)
11 ส.ค. 60
ประเด็นข่าว (10 ส.ค. 60)
ประเด็นข่าว (10 ส.ค. 60)
10 ส.ค. 60

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

จุฑามาศ พาตะลุย : ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
จุฑามาศ พาตะลุย : ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
23 ส.ค. 60
วิถีทั่วไทย : "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน"
วิถีทั่วไทย : "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน"
23 ส.ค. 60
วิถีทั่วไทย : วางไซจับ "ปลามาหลง"
วิถีทั่วไทย : วางไซจับ "ปลามาหลง"
22 ส.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ชุมชนทั่วไทย : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
22 ส.ค. 60
วิถีทั่วไทย : ปลิงขาว
วิถีทั่วไทย : ปลิงขาว
21 ส.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : การละเล่นไหว้ผีหิ้ง
ชุมชนทั่วไทย : การละเล่นไหว้ผีหิ้ง
21 ส.ค. 60
ช่วงวิถีทั่วไทย : วิถีชีวิตชาวบ้านทะเลสาบสงขลา
ช่วงวิถีทั่วไทย : วิถีชีวิตชาวบ้านทะเลสาบสงขลา
18 ส.ค. 60
อาชีพทั่วไทย : เพาะพันธุ์ลูกกวางขาย
อาชีพทั่วไทย : เพาะพันธุ์ลูกกวางขาย
18 ส.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : ผ้าทอพื้นบ้าน ระดับ 5 ดาว
ชุมชนทั่วไทย : ผ้าทอพื้นบ้าน ระดับ 5 ดาว
24 ส.ค. 60
อาชีพทั่วไทย : การเพาะปลูกไม้ประดับ
อาชีพทั่วไทย : การเพาะปลูกไม้ประดับ
24 ส.ค. 60
วิถีทั่วไทย : แกงส้มหัวโหนด
วิถีทั่วไทย : แกงส้มหัวโหนด
17 ส.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : การทอผ้าพื้นบ้าน
ชุมชนทั่วไทย : การทอผ้าพื้นบ้าน
17 ส.ค. 60
วิถีทั่วไทย : "ปลาหัวโม่ง" ปลาเฉพาะถิ่น
วิถีทั่วไทย : "ปลาหัวโม่ง" ปลาเฉพาะถิ่น
16 ส.ค. 60
อาชีพทั่วไทย : ปลูกต้นบักผุ้งอ่อน
อาชีพทั่วไทย : ปลูกต้นบักผุ้งอ่อน
16 ส.ค. 60
อาชีพทั่วไทย : ขนมถ้วยตะไล
อาชีพทั่วไทย : ขนมถ้วยตะไล
11 ส.ค. 60
ชุมชนทั่วไทย : แหล่งท่องเที่ยว "คลองสียัด"
ชุมชนทั่วไทย : แหล่งท่องเที่ยว "คลองสียัด"
11 ส.ค. 60
อาชีพทั่วไทย : ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ อร่อยจนต้องบอกต่อ
อาชีพทั่วไทย : ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ อร่อยจนต้องบอกต่อ
10 ส.ค. 60
วิถีทั่วไทย : หลาดหน้าพระธาตุ
วิถีทั่วไทย : หลาดหน้าพระธาตุ
9 ส.ค. 60
จุฑามาศ พาตะลุย : การทำหน้าไม้
จุฑามาศ พาตะลุย : การทำหน้าไม้
9 ส.ค. 60
กลับขึ้นด้านบน