ในจังหวะแห่งศรัทธา

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

พุกามในรอยทางแห่งศรัทธา

ออกอากาศ 14 ธ.ค. 63

การบูชาผี "นัต" อารักษ์ท้องถิ่น เมื่อความเชื่อดั้งเดิมผนวกรวมกับศรัทธาใหม่ ทั้งนัตและพระพุทธศาสนา ต่างเป็นที่พึ่งทางใจของชาวเมียนมา

บนเส้นทางแห่งศรัทธา "ทรงเจ้าแม่เวียดนาม"

ออกอากาศ 7 ธ.ค. 63

การบูชาเจ้าแม่ แม้เคยถูกห้ามว่าเป็นพิธีกรรมที่งมงายและผิดกฎหมาย แต่การทรงเจ้าก็ไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตชาวบ้าน

โลก 2 ใบของกุมารีเนปาล

ออกอากาศ 30 พ.ย. 63

ติดตามเรื่องราวของกุมารีเนปาล ผู้ได้รับเลือกให้เป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณ ขณะที่โลกอีกด้านก็ใช้ชีวิตไม่ต่างจากเด็กทั่วไป ที่ต้องเรียนหนังสือ

ตีจ : ศรัทธาแห่งหน้าที่สตรีเนปาล

ออกอากาศ 23 พ.ย. 63

ทำความรู้จัก "เทศกาลตีจ" วาระพิเศษของสตรีฮินดูที่จะได้แสดงความรักต่อสามี ด้วยการถือศีลอดอาหาร อธิษฐานขอพรเทพเจ้าให้สามีอายุยืน และเพื่อความสุขของครอบครัว

"ทีปาวลี" สักการะวิถีแห่งพาราณสี

ออกอากาศ 16 พ.ย. 63

ชวนติดตามประเพณี "ทีปาวลี" ของประเทศอินเดีย ที่จัดขึ้นในเดือนที่มืดที่สุดในรอบปี หากแต่บ้านเรือนกลับสว่างไสวไปด้วยแสงประทีป

บุญบูชาน้ำ

ออกอากาศ 2 พ.ย. 63

ชวนติดตามเทศกาลน้ำ งานใหญ่ที่สุดในรอบปี ที่รวมสามประเพณีสำคัญไว้ด้วยกันของชาวกัมพูชา ประเพณีที่สะท้อนวิถีเกษตรกรรม
กลับขึ้นด้านบน