หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก

หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 27 มี.ค. 64
242

หลุมพอเพียงคืออะไร สามารถสร้างความยืนยันให้ชาวบ้านใน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อยู่กับธรรมะและธรรมชาติได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เครื่องชามเวียงกาหลง มรดกแห่งล้านนา เชื่อมวัด โรงเรียน พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
เครื่องชามเวียงกาหลง มรดกแห่งล้านนา เชื่อมวัด โรงเรียน พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
8 พ.ค. 64
Online : เครื่องชามเวียงกาหลง มรดกแห่งล้านนา เชื่อมวัด โรงเรียน พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
Online : เครื่องชามเวียงกาหลง มรดกแห่งล้านนา เชื่อมวัด โรงเรียน พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
7 พ.ค. 64
บ้านหินลาด โมเดลไร่หมุนเวียน มิตรสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีดั้งเดิม
บ้านหินลาด โมเดลไร่หมุนเวียน มิตรสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีดั้งเดิม
1 พ.ค. 64
ห้องเรียนสู้ฝุ่น สร้างเยาวชนตื่นตัว เท่าทันปัญหาหมอกควัน
ห้องเรียนสู้ฝุ่น สร้างเยาวชนตื่นตัว เท่าทันปัญหาหมอกควัน
24 เม.ย. 64
Online : ห้องเรียนสู้ฝุ่น สร้างเยาวชนตื่นตัว เท่าทันปัญหาหมอกควัน
Online : ห้องเรียนสู้ฝุ่น สร้างเยาวชนตื่นตัว เท่าทันปัญหาหมอกควัน
23 เม.ย. 64
ฟางข้าวแปรรูป สร้างมูลค่า แก้ปัญหาเผาพื้นที่การเกษตร
ฟางข้าวแปรรูป สร้างมูลค่า แก้ปัญหาเผาพื้นที่การเกษตร
17 เม.ย. 64
พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง วิจัยท้องถิ่นยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง วิจัยท้องถิ่นยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
10 เม.ย. 64
Online : พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง วิจัยท้องถิ่นยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Online : พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง วิจัยท้องถิ่นยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
9 เม.ย. 64
บ้านทับปลา อนุรักษ์ฟื้นฟู สู่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
บ้านทับปลา อนุรักษ์ฟื้นฟู สู่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
3 เม.ย. 64
หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก
หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก
27 มี.ค. 64
Online : หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก
Online : หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก
26 มี.ค. 64
Online : หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Online : หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
19 มี.ค. 64
Online : ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Online : ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5 มี.ค. 64
Online : ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
Online : ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
12 มี.ค. 64
หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
20 มี.ค. 64
ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
13 มี.ค. 64
ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6 มี.ค. 64
CITY FARM MARKET เชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภคโมเดลใหม่ สู้วิกฤตโควิด-19
CITY FARM MARKET เชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภคโมเดลใหม่ สู้วิกฤตโควิด-19
27 ก.พ. 64
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามพลิกวิกฤตเศรษฐกิจชุมชน สู้โควิด-19
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามพลิกวิกฤตเศรษฐกิจชุมชน สู้โควิด-19
20 ก.พ. 64

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

กางมุ้งให้ผักอินทรีย์ต้นทุนหลักหมื่น
กางมุ้งให้ผักอินทรีย์ต้นทุนหลักหมื่น
27 ก.พ. 64
จุดเริ่มต้น City Farm Market เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
จุดเริ่มต้น City Farm Market เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
27 ก.พ. 64
City Farm Market เชื่อมเกษตรกรและผู้ซื้อ
City Farm Market เชื่อมเกษตรกรและผู้ซื้อ
27 ก.พ. 64
เทคนิคการปอกส้มโอขาวใหญ่ให้หวานกรอบ
เทคนิคการปอกส้มโอขาวใหญ่ให้หวานกรอบ
20 ก.พ. 64
รากเทียม ภูมิปัญญาสวนส้มโอขาวใหญ่อัมพวา
รากเทียม ภูมิปัญญาสวนส้มโอขาวใหญ่อัมพวา
20 ก.พ. 64
เคล็ดไม่ลับปลูกส้มโอขาวใหญ่ได้คุณภาพ
เคล็ดไม่ลับปลูกส้มโอขาวใหญ่ได้คุณภาพ
20 ก.พ. 64
การอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยและชาวทวาย
การอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยและชาวทวาย
13 ก.พ. 64
ชุมชนหลังวัดไผ่ตัน ร่วมใจป้องกันโควิด-19
ชุมชนหลังวัดไผ่ตัน ร่วมใจป้องกันโควิด-19
13 ก.พ. 64
อ.ต.ก.มีเป้าหมายสร้างกลไก ราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
อ.ต.ก.มีเป้าหมายสร้างกลไก ราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
13 ก.พ. 64
อายแล้วอด ถ้าขยันไม่มีจน
อายแล้วอด ถ้าขยันไม่มีจน
6 ก.พ. 64
ร้านกาแฟแบบพอเพียงตอบโจทย์ยุคโควิด-19
ร้านกาแฟแบบพอเพียงตอบโจทย์ยุคโควิด-19
6 ก.พ. 64
ปรับตัวอย่างไรให้ชนะโควิด-19
ปรับตัวอย่างไรให้ชนะโควิด-19
6 ก.พ. 64
ตลาดสี่มุมเมืองมีมาตรการรับมือโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
ตลาดสี่มุมเมืองมีมาตรการรับมือโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
30 ม.ค. 64
นวัตกรรมรถเร่สี่มุมเมือง สู้โควิด-19
นวัตกรรมรถเร่สี่มุมเมือง สู้โควิด-19
30 ม.ค. 64
ตลาดสี่มุมเมืองเข้มสกัดโควิด-19
ตลาดสี่มุมเมืองเข้มสกัดโควิด-19
30 ม.ค. 64
สมุนไพรจากป่า สร้างสุขภาพดีให้ชุมชน
สมุนไพรจากป่า สร้างสุขภาพดีให้ชุมชน
23 ม.ค. 64
พืชผักจากสวยป่าเกด กินได้
พืชผักจากสวยป่าเกด กินได้
23 ม.ค. 64
ลูกประคบจากสมุนไพรป่าเกด
ลูกประคบจากสมุนไพรป่าเกด
23 ม.ค. 64
เสนอให้ทบทวน EIA เพราะพบหลายจุดที่บกพร่อง
เสนอให้ทบทวน EIA เพราะพบหลายจุดที่บกพร่อง
16 ม.ค. 64

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

ฟังเสียงประเทศไทย

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

กลับขึ้นด้านบน