คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 26 ธ.ค. 63
0

โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เป็นโครงการนำร่องที่ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดัน แก้ไขปัญหาความอยากจนที่ลงลึกถึงปัญหาในระดับรากหญ้าได้อย่างไร

ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

CITY FARM MARKET เชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภคโมเดลใหม่ สู้วิกฤตโควิด-19
CITY FARM MARKET เชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภคโมเดลใหม่ สู้วิกฤตโควิด-19
27 ก.พ. 64
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามพลิกวิกฤตเศรษฐกิจชุมชน สู้โควิด-19
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามพลิกวิกฤตเศรษฐกิจชุมชน สู้โควิด-19
20 ก.พ. 64
ชุมชนเมืองจับมือชุมชนแรงงานทวาย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
ชุมชนเมืองจับมือชุมชนแรงงานทวาย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
13 ก.พ. 64
อนาคตธุรกิจขนาดเล็กกับความอยู่รอด จากวิกฤตโควิด-19
อนาคตธุรกิจขนาดเล็กกับความอยู่รอด จากวิกฤตโควิด-19
6 ก.พ. 64
ตลาดสี่มุมเมือง จับตาเกษตรกรสร้างนวัตกรรม ฝ่าวิกฤตโควิด-19
ตลาดสี่มุมเมือง จับตาเกษตรกรสร้างนวัตกรรม ฝ่าวิกฤตโควิด-19
30 ม.ค. 64
สวนป่าเกด ป่าล้อมเมือง สร้างลมหายใจของคนกรุง
สวนป่าเกด ป่าล้อมเมือง สร้างลมหายใจของคนกรุง
23 ม.ค. 64
อนาคตบ้านกะเบอะดิน กับการมาของเหมืองถ่านหิน
อนาคตบ้านกะเบอะดิน กับการมาของเหมืองถ่านหิน
16 ม.ค. 64
ปั่นเพื่อเปลี่ยน ปั่นเพื่อลมหายใจ
ปั่นเพื่อเปลี่ยน ปั่นเพื่อลมหายใจ
9 ม.ค. 64
โคขุน ฟาร์มเกษตรครบวงจร ความหวังใหม่เกษตรกรอีสาน
โคขุน ฟาร์มเกษตรครบวงจร ความหวังใหม่เกษตรกรอีสาน
2 ม.ค. 64
คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
26 ธ.ค. 63
Food Bank คลังอาหารชุมชนกลไกพึ่งตัวเองในระดับรากหญ้า
Food Bank คลังอาหารชุมชนกลไกพึ่งตัวเองในระดับรากหญ้า
19 ธ.ค. 63
ข้าวหอมดอกฮัง พลิกชีวิตเกษตรกรไทย กำหนดราคาขายด้วยตัวเอง
ข้าวหอมดอกฮัง พลิกชีวิตเกษตรกรไทย กำหนดราคาขายด้วยตัวเอง
12 ธ.ค. 63
Online : อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
Online : อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
4 ธ.ค. 63
อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
5 ธ.ค. 63
อาสาสอน นวัตกรรมการเรียนนอกตำรา พิชิตโควิด-19
อาสาสอน นวัตกรรมการเรียนนอกตำรา พิชิตโควิด-19
28 พ.ย. 63
อนาคตแม่น้ำบางปะกง นิเวศ 3 น้ำที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับ
อนาคตแม่น้ำบางปะกง นิเวศ 3 น้ำที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับ
21 พ.ย. 63
อนาคตนาขาวัง กับการมาของ EEC
อนาคตนาขาวัง กับการมาของ EEC
14 พ.ย. 63
Online : อนาคตนาขาวัง กับการมาของ EEC
Online : อนาคตนาขาวัง กับการมาของ EEC
13 พ.ย. 63
เมืองแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมด้านอาหารระดับโลก
เมืองแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมด้านอาหารระดับโลก
7 พ.ย. 63

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

ร่วมทำดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยการหยุดสตาร์ตรถ
ร่วมทำดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยการหยุดสตาร์ตรถ
9 ม.ค. 64
ขอนแก่นอาจจะกลายเป็นแหล่งผลิตเนื้อที่สู้กับเนื้อโกเบได้
ขอนแก่นอาจจะกลายเป็นแหล่งผลิตเนื้อที่สู้กับเนื้อโกเบได้
2 ม.ค. 64
สร้างฐานข้อมูลให้เกษตรกรเลี้ยงโค นำไปกู้เงินธนาคารได้
สร้างฐานข้อมูลให้เกษตรกรเลี้ยงโค นำไปกู้เงินธนาคารได้
2 ม.ค. 64
ใช้วัสดุท้องถิ่น นำมาผลิตอาหารโคขุน
ใช้วัสดุท้องถิ่น นำมาผลิตอาหารโคขุน
2 ม.ค. 64
ถ้านโยบายของรัฐลงถึงประชาชนจริง สามารถแก้จนได้
ถ้านโยบายของรัฐลงถึงประชาชนจริง สามารถแก้จนได้
26 ธ.ค. 63
เปลี่ยนทัศนคติแก้ปัญหาความยากจนได้
เปลี่ยนทัศนคติแก้ปัญหาความยากจนได้
26 ธ.ค. 63
โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่นเปลี่ยนชีวิต
โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่นเปลี่ยนชีวิต
26 ธ.ค. 63
กลุ่มเกษตรธรรม สร้างความยั่งยืนด้านอาหาร
กลุ่มเกษตรธรรม สร้างความยั่งยืนด้านอาหาร
19 ธ.ค. 63
ผักหวานพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้
ผักหวานพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้
19 ธ.ค. 63
กองบุญข้าว ธนาคารอาหารบ้านโนนคูณ
กองบุญข้าว ธนาคารอาหารบ้านโนนคูณ
19 ธ.ค. 63
ลีลาการเกี่ยวข้าวครั้งแรกของคุณสุทธิชัย หยุ่น
ลีลาการเกี่ยวข้าวครั้งแรกของคุณสุทธิชัย หยุ่น
12 ธ.ค. 63
ศักดิ์ศรีของชาวนาคือการได้ตั้งราคาข้าวเอง
ศักดิ์ศรีของชาวนาคือการได้ตั้งราคาข้าวเอง
12 ธ.ค. 63
จุดเริ่มต้นการไปตามหาพันธุ์ข้าวที่หายไป
จุดเริ่มต้นการไปตามหาพันธุ์ข้าวที่หายไป
12 ธ.ค. 63
สร้างสกลนครให้เป็นนครร่มเย็น
สร้างสกลนครให้เป็นนครร่มเย็น
5 ธ.ค. 63
สมุนไพรอินแปงพิชิตโควิด-19
สมุนไพรอินแปงพิชิตโควิด-19
5 ธ.ค. 63
วิถีสร้างป่าคือทุกคนช่วยกันปลูกป่า เชื่อมเป็นผืนเดียวกัน
วิถีสร้างป่าคือทุกคนช่วยกันปลูกป่า เชื่อมเป็นผืนเดียวกัน
5 ธ.ค. 63
กระบวนการสอนในปัจจุบันต้องปรับตัว
กระบวนการสอนในปัจจุบันต้องปรับตัว
28 พ.ย. 63
วัฒนธรรมพี่เลี้ยงน้องในภาคอีสาน
วัฒนธรรมพี่เลี้ยงน้องในภาคอีสาน
28 พ.ย. 63
โอวต้าว จี้เปี่ยน ของดีเมืองภูเก็ต
โอวต้าว จี้เปี่ยน ของดีเมืองภูเก็ต
7 พ.ย. 63

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

ฟังเสียงประเทศไทย

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

กลับขึ้นด้านบน