คอร์รัปชั่นแก้ได้ไหม

คอร์รัปชั่นแก้ได้ไหม

ประกาศภาวะฉุกคิด ออกอากาศ 26 ธ.ค. 55
 ปัญหาคอร์รัปชั่นที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งเมื่อมองดูในระดับโลกเฉพาะประเทศรัสเซีย ซึ่งมีประวัติศาสตร์การจ่ายส่วยแก่ข้าราชการแทนเงินเดือนตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ส่งผลทางค่านิยม วัฒนธรรม ทำให้คนในสังคมไม่รู้สึกว่าส่วยเป็นเรื่องที่ผิด หรือควรตำหนิและเมื่อเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีวัฒนธรรมการจ่ายส่วยเช่นกัน ก็ทำให้พบกับผลสำรวจที่คล้ายคลึงกัน คือ คนในสังคมเกือบครึ่งรู้สึกเฉยๆ เมื่อได้ทราบข้อมูลการทุจริต และยังมีบางส่วนที่ยอมรับได้ สำหรับธุรกิจที่ตรวจพบการคอร์รัปชั่นมากที่สุดทั่วโลกก็คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ อันจะเห็นได้ชัดเจนในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศโลกที่สามอย่างประเทศโซมาเลีย ซึ่งประชาชนขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ ทั้งปัจจัยสี่ รวมถึงการศึกษา จึงขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว เป็นโอกาสที่ทำให้การคอรัปชั่นเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย จนกลายเป็นประเทศที่ได้คะแนนความโปร่งใสอันดับต่ำที่สุด ถึงอย่างนั้นปัญหาคอรัปชั่น อาจดูยากที่จะแก้ไขด้วยตัวคนเดียว แต่จากโมเดลในประเทศกำลังพัฒนา หากภาคประชาชนรู้สิทธิ และหน้าที่ของตน ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจากภาครัฐ ย่อมเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้การคอร์รัปชั่นลดลงไปได้อย่างมาก ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในประกาศภาวะฉุกคิดตอน คอร์รัปชั่นแก้ได้ไหม ติดตามชมรายการประกาศภาวะฉุกคิด วันพุธที่ 26 ธันวาคมนี้ เวลา 23.00 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live 

ภาพตัวอย่าง

กลับขึ้นด้านบน