ECO VILLAGE ชุมชนเล็กเปลี่ยนโลก

ECO VILLAGE ชุมชนเล็กเปลี่ยนโลก

พลิกปมข่าว ออกอากาศ 17 มิ.ย. 63
368

UN กำหนดให้ 17 มิ.ย. เป็นวันต่อต้านภัยแล้งโลก ภัยแล้งยังส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ยิ่งเมื่อต้องเจอกับวิกฤตโรคระบาด ที่ผ่านมาเราเห็นกลุ่มคนตัวเล็กๆ พยายามจะรวมกลุ่มกัน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้โลกอย่างยั่งยืน ทางเลือกหนึ่งในนั้นคือ การสร้างชุมชนนิเวศวิถี หรือ ECO VILLAGE

ติดตามชมรายการพลิกปมข่าว ทุกวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

อ่าวบ้านดอน เข้าถึงทรัพยากรเท่าเทียม
อ่าวบ้านดอน เข้าถึงทรัพยากรเท่าเทียม
30 มิ.ย. 63
การศึกษาวิถีใหม่ ไม่ติดกรอบ
การศึกษาวิถีใหม่ ไม่ติดกรอบ
29 มิ.ย. 63
พัฒนาเมืองไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง
พัฒนาเมืองไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง
26 มิ.ย. 63
ต่อลมหายใจสถานบันเทิง
ต่อลมหายใจสถานบันเทิง
25 มิ.ย. 63
พื้นที่เรียนรู้ธุรกิจเพื่อสิทธิมนุษยชน
พื้นที่เรียนรู้ธุรกิจเพื่อสิทธิมนุษยชน
24 มิ.ย. 63
ที่อยู่ - ที่ไป คนจนเมือง
ที่อยู่ - ที่ไป คนจนเมือง
23 มิ.ย. 63
ต้นทุนรถโรงเรียน ต้นทุนความปลอดภัย
ต้นทุนรถโรงเรียน ต้นทุนความปลอดภัย
22 มิ.ย. 63
ก้าวครูกล้าเปลี่ยน
ก้าวครูกล้าเปลี่ยน
19 มิ.ย. 63
อุ้มหาย กฎหมายไม่ถึงฝัน
อุ้มหาย กฎหมายไม่ถึงฝัน
18 มิ.ย. 63
ECO VILLAGE ชุมชนเล็กเปลี่ยนโลก
ECO VILLAGE ชุมชนเล็กเปลี่ยนโลก
17 มิ.ย. 63
4 แสนล้านจากฐานราก ?
4 แสนล้านจากฐานราก ?
16 มิ.ย. 63
Travel Bubble คลายล็อกเที่ยวปลอดภัย ?
Travel Bubble คลายล็อกเที่ยวปลอดภัย ?
15 มิ.ย. 63
หยุดตะกั่ว ฟื้นชีวิตคลิตี้
หยุดตะกั่ว ฟื้นชีวิตคลิตี้
12 มิ.ย. 63
จัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้แล้ง
จัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้แล้ง
11 มิ.ย. 63
ฟื้นชีวิตคนเมืองพัทยา
ฟื้นชีวิตคนเมืองพัทยา
10 มิ.ย. 63
ลดความแออัดเมืองหลังโควิด-19
ลดความแออัดเมืองหลังโควิด-19
9 มิ.ย. 63
ละลายงบ ฟื้นฟูฐานราก ?
ละลายงบ ฟื้นฟูฐานราก ?
8 มิ.ย. 63
ท่องเที่ยววิถึใหม่ ปลอดภัย ยั่งยืน
ท่องเที่ยววิถึใหม่ ปลอดภัย ยั่งยืน
5 มิ.ย. 63
แรงงานข้ามชาติในวิกฤตโรคระบาด
แรงงานข้ามชาติในวิกฤตโรคระบาด
4 มิ.ย. 63
กลับขึ้นด้านบน