พจนานุกรม "ไทย - กะเหรี่ยงแดง" และวิถีถิ่นเหนือกับปี่แน

พจนานุกรม "ไทย - กะเหรี่ยงแดง" และวิถีถิ่นเหนือกับปี่แน

ทีวีจอเหนือ ออกอากาศ 26 มิ.ย. 55
พจนานุกรมไทย - กะเหรี่ยงแดง ปัญหาของการเรียนการสอนส่วนใหญ่ ที่คุณครูในภูมิภาคนี้ประสบก็คือ เด็กๆไม่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ชัดเจนนัก ดังนั้น คุณครูโรงเรียนบ้านไม้สะเป ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่เด็กส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแดง คุณครูที่นี่จึงแก้ปัญหาด้วยการทำ "พจนานุกรมไทย - กะเหรี่ยงแดง" ขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรม "รักการอ่าน" เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่ เพียงแต่ทำให้เด็กนักเรียนทำคะอนนโอเน็ตได้สูงขึ้นเท่านั้น ยังช่วยทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากกว่าเดิม เพราะเกิดความมั่นใจในการนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่โรงเรียนบ้านอาปาแหน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ที่เด็กๆเป็นเผ่ามูเซอแดง  ก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกัน แต่ที่นี่ได้นำกิจกรรม "ฝึกฟูดภาษาไทยกับ 7 ท."  มาช่วยให้เด็กสามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างมั่นใจมากขึ้น วิถีถิ่นเหนือ : ปี่แนมาทำความรู้จักกับรูปร่าง และเสียงหวาน แหลม กังวานอันเป็นเอกลักษณ์ และวิธีการตั้งแต่เริ่ม จากไม้ท่อน นำมาสลักเสลา เกลากลึงจนกลายเป็น "ปี่แน"  โดยฝีมือของ คุณบุญยง อินใจ ช่างทำปี่แนและเป็นศิลปินอิสระ ดำเนินรายการ โดย เกศิณี เธียรวรรณ

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

วิกฤติหมอกควันเหนือ
วิกฤติหมอกควันเหนือ
13 ม.ค. 58
นกยูงครูบาศรีวิชัย
นกยูงครูบาศรีวิชัย
6 ม.ค. 58
วันปีใหม่ไทยใหญ่
วันปีใหม่ไทยใหญ่
30 ธ.ค. 57
ผลกระทบการศึกษาเด็กชายขอบ
ผลกระทบการศึกษาเด็กชายขอบ
23 ธ.ค. 57
ผลกระทบสารโปแทสเซียมคลอเรต
ผลกระทบสารโปแทสเซียมคลอเรต
16 ธ.ค. 57
ปัญหาผังเมืองแม่ลาน้อย
ปัญหาผังเมืองแม่ลาน้อย
9 ธ.ค. 57
แม่ลาน้อยเมืองแห่งความสงบ
แม่ลาน้อยเมืองแห่งความสงบ
2 ธ.ค. 57
ปัญหาขยะล้นเมืองอุตรดิตถ์
ปัญหาขยะล้นเมืองอุตรดิตถ์
25 พ.ย. 57
ผลกระทบภัยแล้ง
ผลกระทบภัยแล้ง
18 พ.ย. 57
ปัญหาที่ดินทำกิน
ปัญหาที่ดินทำกิน
11 พ.ย. 57
ปัญหาอุบัติเหตุจักรยาน
ปัญหาอุบัติเหตุจักรยาน
4 พ.ย. 57
ประเพณีปอยยออกหว่า
ประเพณีปอยยออกหว่า
21 ต.ค. 57
ปัญหาการเติบโตของเมืองเชียงใหม่
ปัญหาการเติบโตของเมืองเชียงใหม่
14 ต.ค. 57
โครงการสร้างรถไฟรางคู่
โครงการสร้างรถไฟรางคู่
7 ต.ค. 57
การค้าชายแดนเชียงรายซบเซา
การค้าชายแดนเชียงรายซบเซา
30 ก.ย. 57
โครงการรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ
โครงการรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ
23 ก.ย. 57
ปัญหาการจราจร จ.นครสวรรค์
ปัญหาการจราจร จ.นครสวรรค์
16 ก.ย. 57
เรือยาว จ.น่าน
เรือยาว จ.น่าน
2 ก.ย. 57
กลับขึ้นด้านบน