พื้นที่ชีวิต

คน ธรรม งาน

ออกอากาศ 3 ส.ค. 65

“​วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล​”​ ชวนไปสำรวจวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เรียนรู้หลักธรรมว่าด้วย “​การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม​” จาก “พระพยอม กัลยาโณ​” พระนักเทศน์​และพระนักทำ​​ ที่ทุ่มเทให้กับโครงการพัฒนาสังคมมานานนับหลายสิบปี

ชมย้อนหลัง เต็มรายการ ดูทั้งหมด >

คน ธรรม งาน

พื้นที่ชีวิต

คน ธรรม งาน

ความทุกข์และการภาวนา

พื้นที่ชีวิต

ความทุกข์และการภาวนา

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม

พื้นที่ชีวิต

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม

สติ สมอง และจิตใจ

พื้นที่ชีวิต

สติ สมอง และจิตใจ

คลิปวิดีโอ ดูทั้งหมด >

เปิดโลกเปิดความคิด : สงบเย็น ต้องเป็นประโยชน์

เปิดโลกเปิดความคิด : สงบเย็น ต้องเป็นประโยชน์

“พระพยอม กัลยาโณ” พระนักเทศน์และพระนักทำ ท่านนำธรรมะมาสอนผ่านการทำงานด้วยสติ รู้ตัวทั่วพร้อมเสมอ เหมือนเป็นการเจริญสติผ่านการเคลื่อนไหว ทำให้งานสำเร็จลุล่วง รู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ยึดมั่นในตัวตน และทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน

เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน

ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พุทธศาสนาเผชิญเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ เช่น ข่าวพระสงฆ์ทำผิดพระวินัย อาจนำไปสู่วิกฤตศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรพึงระลึกถึงศาสนธรรมซึ่งเป็นหลักสัจธรรมมากกว่าตัวศาสนบุคคล
เปิดโลกเปิดความคิด : “พระพุทธศาสนา” แตกต่างแต่เหมือนกัน

เปิดโลกเปิดความคิด : “พระพุทธศาสนา” แตกต่างแต่เหมือนกัน

ในหนังสือ “หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธทั้งสายบาหลีและสันสกฤตได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน “ท่านดาไลลามะ” ได้ยกตัวอย่างความเข้าใจผิดที่มีระหว่างกันมานานนับร้อยปี เช่น ผู้ปฏิบัติชาวเถรวาทบางคนเข้าใจว่า ผู้ปฏิบัติของสายธรรมทิเบตไม่ปฏิบัติตามพระวินัย และเมื่อปฏิบัติตันตระ ก็ไปมีเพศสัมพันธ์และดื่มสุรา ในขณะเดียวกัน คนสายทิเบตก็คิดว่าเถรวาทขาดคำสอนเรื่องความรักความกรุณา จึงเรียกขานชาวเถรวาทว่าเป็นพวกเห็นแก่ตัว ซึ่งล้วนเป็นตัวอย่างของความเข้าใจผิดที่เกิดจากการขาดความรู้ “พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)” รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้านวิเทศสัมพันธ์และพันธกิจสากล กล่าวว่า “พระพุทธศาสนา แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศหรือวัฒนธรรมในแต่ละประเทศนั้น แต่ความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งเดียวกัน คือแนวทางการพัฒนาตัวเอง เข้าใจกิเลส เข้าใจตัวตน การค้นหาวิธีการเพื่อไปสู่พระนิพพาน หากหลายสายธรรมพูดคุยกัน จะทำให้เราเข้าใจกันและกัน รวมถึงลดอคติต่อกัน และเห็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนมากขึ้น” ชมย้อนหลังรายการพื้นที่ชีวิต ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Life
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อ “สมอง” สอดคล้องกับ “สติ”

เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อ “สมอง” สอดคล้องกับ “สติ”

ในหลายงานวิจัยที่ทำการสแกนสมองของผู้ที่ฝึกสติมาอย่างยาวนาน ต่างให้ผลออกมาคล้ายกันคือ ระหว่างการทำสมาธิหรือเจริญสติ สมองด้านขวาซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับปัญญาญาณจะทำงานมากกว่าสมองด้านซ้าย ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับเหตุผล หรืออาจพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเจริญสติทำให้เราเป็นนายของจิต หรือควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจ “รศ.ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์” จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มีงานวิจัยที่บอกว่า การฝึกสติอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้ หากฝึกในปริมาณที่เหมาะสมและทำในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง จะพบว่าเปลือกสมองจะหนาขึ้น ส่งผลให้การทำงานของสมองดีขึ้น หรืออาจรวมถึงสามารถช่วยป้องกันความเสื่อมของสมองได้ด้วย” ในกรณีของการฝึกสติแบบ Focus attention กลุ่มนี้จะมีการเน้นความสนใจไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น การบริกรรมคาถา ซึ่งคลื่นสมองจะถูกเปลี่ยนเป็นลักษณะของการจดจ่อ ในขณที่การฝึกสติแบบ Mindfulness จะเป็นการปล่อยจิตให้ว่าง เพื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัว คลื่นสมองจะเป็นลักษณะของคลื่นอัลฟ่า จึงกล่าวได้ว่า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการฝึกสติ ซึ่งหากเรามีการฝึกสติอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้การตอบสนองในด้านอารมณ์มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่า ชมย้อนหลังรายการพื้นที่ชีวิต ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Life

วิดีโอยอดนิยมในรอบ 7 วัน ดูทั้งหมด >

ความทุกข์และการภาวนา
1

พื้นที่ชีวิต

ความทุกข์และการภาวนา

คน ธรรม งาน
2

พื้นที่ชีวิต

คน ธรรม งาน

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม
3

พื้นที่ชีวิต

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม

สติ สมอง และจิตใจ
4

พื้นที่ชีวิต

สติ สมอง และจิตใจ

เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน
5

พื้นที่ชีวิต

เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน

เพลย์ลิสต์ในรายการ

เปิดโลกเปิดความคิด ดูทั้งหมด >

เปิดโลกเปิดความคิด : สงบเย็น ต้องเป็นประโยชน์

เปิดโลกเปิดความคิด : สงบเย็น ต้องเป็นประโยชน์

4 ส.ค. 65

เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน

เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน

27 ก.ค. 65

เปิดโลกเปิดความคิด : “พระพุทธศาสนา” แตกต่างแต่เหมือนกัน

เปิดโลกเปิดความคิด : “พระพุทธศาสนา” แตกต่างแต่เหมือนกัน

2 เม.ย. 64

เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อ “สมอง” สอดคล้องกับ “สติ”

เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อ “สมอง” สอดคล้องกับ “สติ”

26 มี.ค. 64

คลิปออนไลน์ ดูทั้งหมด >

ชิมเมนูเด็ดบนเส้นทางสายไหม

ชิมเมนูเด็ดบนเส้นทางสายไหม

14 ส.ค. 61

"อูฐ" สัตว์สุดอึด บนเส้นทางสายไหม

"อูฐ" สัตว์สุดอึด บนเส้นทางสายไหม

14 ส.ค. 61

คันธาระ ต้นกำเนิดพระพุทธรูป

คันธาระ ต้นกำเนิดพระพุทธรูป

14 ส.ค. 61

เก็บชาแบบวิถีเซน

เก็บชาแบบวิถีเซน

14 ส.ค. 61

พื้นที่ชีวิต

สำรวจคุณค่าร่วมสมัยของคำสอนทางศาสนธรรม ผ่านผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อค้นหาว่า คำสอนเหล่านี้ จะนำพามนุษย์ข้ามพ้นวิกฤตร่วมสมัย ในหนทางอันหลากหลายได้อย่างไร ?

ร่วมสำรวจคุณค่าร่วมสมัย ในคำสอนทางจิตวิญญาณ ติดตามได้ในรายการ พื้นที่ชีวิต ชุด ประทีปธรรมแห่งยุคสมัย ทุกวันพุธ เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ติดต่อรายการ

ผู้ดำเนินรายการ

 • สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ()
  สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
 • นิ้วกลม - สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ()
  นิ้วกลม - สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
 • กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ()
  กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
 • นุ่น - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ()
  นุ่น - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

รายการที่เกี่ยวข้อง

Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น

Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น

อาทิตย์ | 21:10-22:00

นักสืบมิวเซียม

นักสืบมิวเซียม

พฤหัสบดี | 17:30-18:00 น.

สีสันมหรสพ

สีสันมหรสพ

เสาร์ | 08:00-08:30

Tham Luang Rescue : Power of Unity รวมพลังกู้ภัยถ้ำหลวง

Tham Luang Rescue : Power of Unity รวมพลังกู้ภัยถ้ำหลวง

อาทิตย์ | 21:10-22:00

กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

7 ส.ค. นี้ ! สุนทรีย์ไปกับ “ดนตรีในสวน ตอน ดนตรีชาติพันธุ์” เริ่ม 16.00 น. ณ สวนลุมพินี

ไทยพีบีเอส คว้า 8 รางวัล จากโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ไทยพีบีเอส รับคำท้าผู้ว่าฯ กทม. ลุย! ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดคาร์บอน

กลับขึ้นด้านบน