ดูซง แผ่นดินของเรา

ดูซง แผ่นดินของเรา

ก(ล)างเมือง ออกอากาศ 31 ม.ค. 60
18

นับย้อนขึ้นไปกว่าสามชั่วอายุคนที่ชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ตลอดแนวเชิงเขาบูโด รวมถึงบริเวณบ้านตาเปาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

สวนดูซงคือระบบการเกษตรผสมผสานที่ชาวบ้านพึ่งพาภูเขาและป่าไม้ ปลูกพืชผลไม้แซมไว้ในป่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าโดยไม่มีการแบ่งแยก กระทั่งรัฐบาลไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติคลอบคลุมพื้นที่ในสามจังหวัดได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสทับซ้อนที่ดินทำกินดั้งเดิมของราษฎร ส่งผลให้ชาวบ้านที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมต้องกลายมาเป็นผู้บุกรุกป่า

พวกเขาได้รวบรวมเพื่อต่อสู้ชี้แจงกรรมสิทธิเรื่อยมา รวมถึงพยายามอธิบายการเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างยาวนานผ่านการเพาะปลูกแบบดูซงที่มีระบบการบริหารจัดการแบบรุ่นต่อรุ่น ซึ่งอธิบายได้ว่าสวนดูซงเป็นมกดกตกทอดและกระบวนการความคิดในการอยู่อาศัยแบบคนและป่าพึ่งพากัน

ติดตามภาพการดำรงชีวิตและแนวคิดของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาพระราชบัญญัตินี้ ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ดูซง แผ่นดินของเรา วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ค่ายติวศิลปะ
ค่ายติวศิลปะ
11 เม.ย. 60
โนราโรงครู
โนราโรงครู
4 เม.ย. 60
คนชนวัว
คนชนวัว
28 มี.ค. 60
จากไทยโยเดีย ถึงชินลงเมียนมา
จากไทยโยเดีย ถึงชินลงเมียนมา
21 มี.ค. 60
ภัณฑารักษ์
ภัณฑารักษ์
14 มี.ค. 60
ผู้สาวเรือซิ่ง
ผู้สาวเรือซิ่ง
7 มี.ค. 60
คน / ถนน / สตรีต
คน / ถนน / สตรีต
28 ก.พ. 60
Trust me … I'm a Teacher (เชื่อเถอะ...ผมเป็นครู)
Trust me … I'm a Teacher (เชื่อเถอะ...ผมเป็นครู)
21 ก.พ. 60
My name is Rapper (ฉันคือแรปเปอร์)
My name is Rapper (ฉันคือแรปเปอร์)
14 ก.พ. 60
ดูซง แผ่นดินของเรา
ดูซง แผ่นดินของเรา
31 ม.ค. 60
รถโรงหนัง
รถโรงหนัง
24 ม.ค. 60
ทนายสิทธิมนุษยชน
ทนายสิทธิมนุษยชน
17 ม.ค. 60
เด็กสะพาน
เด็กสะพาน
27 ธ.ค. 59
ลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ลอยเรือสะเดาะเคราะห์
20 ธ.ค. 59
โรงเรียนพระดาบส
โรงเรียนพระดาบส
13 ธ.ค. 59
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ศูนย์ฝึกอาชีพ
6 ธ.ค. 59
โลงมอญ
โลงมอญ
29 พ.ย. 59
บวชมอญ
บวชมอญ
22 พ.ย. 59
ลูกทรายกองดิน
ลูกทรายกองดิน
15 พ.ย. 59

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

นาเดีย

ก(ล)างเมือง

นาเดีย

กลับขึ้นด้านบน