ก(ล)างเมือง

DD flection

ออกอากาศ 27 เม.ย. 64

ติดตามรับฟังประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งความสำเร็จ ความผิดพลาด ความล้มเหลว ไปถึงเส้นทางของการตั้งต้นใหม่ ผ่านมุมมองของทีมนักเต้น

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

วิถีหญิงป่า

ออกอากาศ 30 มี.ค. 64

ติดตามภาพการใช้ชีวิตที่ผสมผสานความเชื่อไปกับวิถีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ด้วยการเข้ามามีบทบาทจัดการเรื่องต่าง ๆ โดยผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงด้วยกันเอง

วิถีหมุย

ออกอากาศ 23 มี.ค. 64

ติดตามแนวคิดและภาพการใช้ชีวิตบนเกาะที่เคยถูกพัฒนาโดยทุนนิยมอย่างไร้ทิศทาง และวันนี้เมื่อคนในเกาะต่างก็ปรับตัวมาใช้ชีวิตแนบอิงธรรมชาติ

ทำทาง ทำแท้ง

ออกอากาศ 9 ก.พ. 64

ติดตามเรื่องราวการทำงานและขับเคลื่อนเพื่อสิทธิของผู้หญิง เพื่อเตรียมตัวตั้งรับกฎหมายการทำแท้ง ฉบับปรับปรุง แก้ไขที่จะออกมาในไม่กี่วัน
กลับขึ้นด้านบน