เก่อญอโพธิ์ ศรัทธา...ป่าต้นน้ำ

เก่อญอโพธิ์ ศรัทธา...ป่าต้นน้ำ

54
        บ้านห้วยขมนอก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และอีก 6 หย่อมบ้านบริวาร เป็นชุมชนที่หลากหลายด้วยชาติพันธุ์ ทั้งปกาเกอญอ อาข่า และลาหู่  มีสายน้ำแม่ยาวหล่อเลี้ยงชีวิต เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำอันเนื่องมาจากการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม การใช้สารเคมีในการเกษตร การบุกรุกถางป่าเพื่อขยายที่ทำกิน รวมทั้งการสัมปทานป่าในอดีต ทำให้ผืนป่าดั้งเดิมกลายเป็นเขาหัวโล้น ส่งผลให้แม่น้ำยาวแห้งแล้ง ทุกหย่อมบ้านจึงมารวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูป่า 600 ไร่ และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ไปยังคนรุ่นใหม่ เกิดเป็น “เก่อญอโพพิทักษ์สายน้ำ” กลุ่มเยาวชนที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ป่าและลำน้ำแม่ยาวจนถึงทุกวันนี้       เมื่อป่าและสายน้ำอยู่ในภาวะไว้วางใจ เด็กๆ ก็เริ่มหากิจกรรมเสริมโดยร่วมกันฟื้นฟู “ควาเญอ” ซึ่งเป็นการร้องเพลงประสานเสียงด้วยภาษากระเหรี่ยงให้กลับมาก้องกังวาลอีกครั้ง เพราะที่นี่เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์ คำว่า “ควาเญอ” จึงอาจมาจากภาษาอังกฤษ “CHOIR”  ซึ่งแปลว่า ร้องประสานเสียง อันเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสรรเสริญพระเจ้า แต่ขณะเดียวกันควาเญอก็คล้ายกับการ “อือทา” เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่สอนให้รักธรรมชาติ รักป่า รักน้ำ เพียงแต่ใช้คนเยอะกว่า อย่างน้อยต้องมี 4 คน 4 ระดับเสียง นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมนี้เป็นที่สนใจของเด็กๆ เพราะไม่ต้องฉายเดี่ยว คณะประสานเสียงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเสียงใดเสียงหนึ่ง       การร้องถ้าร้องตามใจตัวเองเพลงก็ออกมาไม่งดงาม  ดังนั้น การเคารพซึ่งกันและกัน ความตรงต่อเวลา ความอดทนในการฝึกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “ควาเญอ” เกิดขึ้น ติดตามชมรายการเรื่องยิ่งใหญ่ จากหัวใจดวงเล็ก ตอน เก่อญอโพธิ์ ศรัทธา...ป่าต้นน้ำ วันอาทิตย์ที่ 26  เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

นักสู้แห่งผืนป่าทีลอซู
นักสู้แห่งผืนป่าทีลอซู
12 ก.ค. 58
ตามรอยเสือปลา
ตามรอยเสือปลา
5 ก.ค. 58
ละครหุ่นคน
ละครหุ่นคน
28 มิ.ย. 58
อรุณรุ่ง...ที่พุนพิน
อรุณรุ่ง...ที่พุนพิน
21 มิ.ย. 58
ตะกอนแห่งแม่น้ำยม
ตะกอนแห่งแม่น้ำยม
14 มิ.ย. 58
ลมหายใจสุดท้าย
ลมหายใจสุดท้าย
7 มิ.ย. 58
ห้องเรียนป่าช้า
ห้องเรียนป่าช้า
31 พ.ค. 58
นักสืบพิทักษ์สายน้ำ
นักสืบพิทักษ์สายน้ำ
24 พ.ค. 58
ลูกเลรักษ์เล
ลูกเลรักษ์เล
17 พ.ค. 58
ผิดบริสุทธิ์
ผิดบริสุทธิ์
10 พ.ค. 58
ซุปเปอร์ฮีโร่
ซุปเปอร์ฮีโร่
3 พ.ค. 58
เก่อญอโพธิ์ ศรัทธา...ป่าต้นน้ำ
เก่อญอโพธิ์ ศรัทธา...ป่าต้นน้ำ
26 เม.ย. 58
ดอกหญ้าอาสา
ดอกหญ้าอาสา
19 เม.ย. 58
กลับขึ้นด้านบน