ที่นี่บ้านเรา

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

น้ำใจ ไม(ค์ ดน)ตรี

ออกอากาศ 5 ส.ค. 63

ติดตามการช่วยเหลือ การแบ่งปันน้ำใจ ของกลุ่มนักร้อง นักดนตรีในจังหวัดขอนแก่น พวกเขามีวิถีการปรับตัวในสถานการณ์ที่ไม่มีรายได้ได้อย่างไร

19 ชีวิต x โควิด-19

ออกอากาศ 1 ก.ค. 63

เรื่องราวของบุคคลธรรมดาสามัญที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่างอาชีพ ต่างช่วงวัย แต่เสมือนได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้มาด้วยกัน

ยิ้มสุดท้ายที่บางปะกง

ออกอากาศ 17 มิ.ย. 63

สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของคนลุ่มน้ำบางปะกงที่อาศัยและหากินตามวิถีชุมชน พร้อมทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตที่ผู้คนริมแม่น้ำยังคงสืบสานส่งต่อกัน

นกอยู่ได้ เมืองอยู่ดี

ออกอากาศ 10 มิ.ย. 63

สำรวจเมืองใหญ่กับนักนิยมธรรมชาติ ผ่าน "นก" ในเมือง เพื่อทำความเข้าใจในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เมืองนี้น่าอยู่ ​​
กลับขึ้นด้านบน