ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th750322019-06-20 10:30:00qoderจับตาสถานการณ์​ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อย20 มิ.ย. 256212:45 - 20:18https://program.thaipbs.or.th/watch/zAxYnzzAxYnzThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RTuV2HSGzA0I/playlist.m3u8<p>กระทรวงกลาโหม ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยเหล่าทัพ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ขณะที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ย้ำให้เพิ่มการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก<br></p> <p>อ่านข่าวเพิ่มเติม <a href="http://news.thaipbs.or.th/content/281014">http://news.thaipbs.or.th/content/281014</a></p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>7