ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th400232017-04-21 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสกทม. จัดระเบียบสตรีทฟู้ดเยาวราช21 เม.ย. 256010:02 - 06:30https://program.thaipbs.or.th/watch/z344Zyz344ZyThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QHOWlHmHmtm8/playlist.m3u8<p>กรุงเทพมหานครจัดระเบียบ สตรีทฟู้ด ถนนเยาวราชและข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรับบาล แก้ไขปัญหาจราจรและความเดือนร้อนของประชาชน โดยเน้นอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ และยืนยันว่าการจัดระเบียบครั้งนี้ไม่ได้ยกเลิกการค้าขาย แต่ต้องการให้มีความเป็นระเบียบและความปลอดภัยมากขึ้น<span></span><br></p><p>ติดตามรายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 07.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">http://www.thaipbs.or.th/Live</a><span></span></p>21