ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th870412020-01-16 08:00:00qoderวันใหม่วาไรตี้จับตาข่าวเด่น : ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปครู16 ม.ค. 256311:33 - 01:48https://program.thaipbs.or.th/watch/z2JHbOz2JHbOThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Rni0yWUWbvJl/playlist.m3u8<p>วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง "การศึกษา" ถือเป็นวาระแห่งชาติ และ "ครู" ก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับการศึกษาไทย จึงมีความพยายามในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ พร้อมสร้างแรงจูงใจด้วยเงินเดือนครูที่สูงขึ้น เพื่อให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะการปฏิรูปครูให้ทันโลกยุคดิจิทัล</p><p>ชมย้อนหลังช่วง "วันใหม่วาไรตี้" ในรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety">www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety</a></p>25