ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th750742019-06-21 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสมุม(การ)เมือง : มรสุมรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ "41 ส.ส. เสี่ยงคดีหุ้น"​21 มิ.ย. 256211:23 - 15:15https://program.thaipbs.or.th/watch/yhEnDYyhEnDYThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RTzXVLxynmOm/playlist.m3u8<p>ช่วงนี้ทางรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ นอกจากต้องบริหารจัดการเรื่องการต่อรองเก้าอี้นายกรัฐมนตรี รวมถึงของพรรคร่วมรัฐบาล และภายในพรรคเองแล้ว ด้วยความที่เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ อาจจะต้องหากลยุทธ์เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น</p><p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>9