ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th623192018-10-02 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์ผู้ประกอบการเรียกร้องใช้ ม.44 ยืดเวลาใช้งานรถตู้2 ต.ค. 256113:34 - 03:35https://program.thaipbs.or.th/watch/yAk6GcyAk6GcThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R5IaaQ3Bn5I/playlist.m3u8<p>หลังศาลปกครองยกคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินรถตู้โดยสารหมดอายุ ทำให้ นายศรีสุวรรณ จรรยา และกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ที่หมดอายุ จะเดินทางไปยื่นคำร้องขอต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ในวันนี้ (2 ต.ค. 61) เพื่อขอใช้อำนาจตาม ม.44 ในการแก้ไขปัญหาให้อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>0