ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th1057462020-11-20 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอส​มุม(การ)เมือง : มุมมองต่อแถลง นายกฯ "ใช้กฎหมายทุกมาตรา”20 พ.ย. 256308:53 - 00:02https://program.thaipbs.or.th/watch/xxU4mfxxU4mfThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SGqGeD6cgF6s/playlist.m3u8<p>มีท่าทีและมุมมองหลายแง่ต่อแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ที่ถูกเผยแพร่ออกมา 1 วัน หลังจากแนวร่วมราษฎรประกาศชุมนุมอีกครั้ง 25 พฤศจิกายนนี้ และวรรคสำคัญที่ถูกพูดถึงในแถลงการณ์ คือ จะใช้กฎหมายทุกมาตรา แต่ผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองและผู้ชุมนุมล้วนมองเห็นเพียงแค่ 1 มาตรา<br></p> <p>ชมย้อนหลังรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>29