ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th699012019-03-08 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสข่าวภาษามือ : นโยบายสำหรับคนพิการ8 มี.ค. 256211:28 - 19:54https://program.thaipbs.or.th/watch/xgdYyYxgdYyYThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RK66e5hRKHG6/playlist.m3u8<p>ในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง สิ่งที่เราต้องใส่ใจเรื่องหนึ่ง คือ นโยบายของพรรคการเมือง โดยพบว่าหลายพรรคมีนโยบายที่เกี่ยวกับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนด้อยโอกาส และให้ความสำคัญด้านการศึกษา เพราะอยากให้คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกัน และในเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภูมิใจ</p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>33