ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th635202018-10-30 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์ก.คลังไม่ออกชอปช่วยชาติ30 ต.ค. 256112:54 - 20:27https://program.thaipbs.or.th/watch/wQ68IGwQ68IGThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R7w96chPgPBr/playlist.m3u8<p>กระทรวงการคลัง เร่งหารือสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอคณะรัฐมนตรี แต่จะไม่มีการออกมาตรการชอปช่วยชาติ แต่เน้นกระตุ้นการบริโภคและลงทุนภาคเอกชน, ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้สูงอายุ</p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>25