ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th568322018-05-29 18:20:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : "มหาธีร์" ยกเลิกโครงการรถไฟสิงคโปร์ หวังกู้เศรษฐกิจประเทศ29 พ.ค. 256119:39 - 17:43https://program.thaipbs.or.th/watch/wMgNpqwMgNpqThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QtRLZkYB81v0/playlist.m3u8<p>ในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือนของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของมหาธีร์ โมฮัมหมัด มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในประเทศมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าตรวจสอบอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ และล่าสุดคือการประกาศยกเลิกโครงการสร้างรถไฟเชื่อมสิงคโปร์กับมาเลเซีย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น ในอนาคตอาจจะมีอีกหลายโครงการที่ถูกยกเลิกอีก แล้วมหาธีร์มีเหตุผลอะไรถึงยกเลิกโครงการรถไฟ</p> <p><strong>ติดตามได้ในวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ ในข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ได้ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.20 - 20.30 น. วันศุกร์ 18.00 - 20.15 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ 19.00 - 20.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>50