ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th633542018-10-26 12:30:00qoderไทยบันเทิงอิ่มมนต์รส : สำรับจากข้าวหอมทุ่ง วิถีชาวนาบ้านหัวดอน26 ต.ค. 256114:17 - 03:20https://program.thaipbs.or.th/watch/wEvXiNwEvXiNThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R7Z78t5sMU84/playlist.m3u8<p>การรักษาวิถีทำนาปลูกข้าวให้เป็นอาชีพหลักของคนตำบลหัวดอน จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เพียงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองหายาก แต่ยังมีการสืบทอดภูมิปัญญาทำสำรับพื้นบ้านที่ปรุงจากข้าวเป็นหลัก ติดตามจากอิ่มมนต์รส</p><p> ติดตามชมรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS">www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS</a></p>129