ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th445332017-08-24 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : สร้างชั้นวางรองเท้าจากกล่องเหลือใช้24 ส.ค. 256011:08 - 20:40https://program.thaipbs.or.th/watch/wABvp2wABvp2ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QTBkcict9j6u/playlist.m3u8<p>ขยะอะไรที่พอรีไซเคิลได้ ก็ควรนำมารีไซเคิล ซึ่งวันนี้มีไอเดียดีๆ มาแนะนำกันด้วย เพราะเราจะมาประดิษฐ์ "ชั้นวางรองเท้า" จากกล่องกระดาษลัง จะมีขั้นตอนอย่างไร มาทำตามไปพร้อมๆกันเลย<span></span></p>279