ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th725922019-05-03 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสC-site Report : ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันเหนือ3 พ.ค. 256212:31 - 18:08https://program.thaipbs.or.th/watch/w0Yc26w0Yc26ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RPNcfherGz2/playlist.m3u8<p>จากการติดตามคุณภาพอากาศภาคเหนือ จากแอปพลิเคชัน Air4Thai พบว่า ที่จังหวัดเชียงรายมีค่า PM 2.5 สูงเกินกว่า 100 ไมโครกรัม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อกับรายงานจุดความร้อนในภาคเหนือวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม ที่สูง 500 จุดอย่างต่อเนื่อง จากนั้นไปดูการเจาะบาดาลบรรเทาแล้ง ที่โพธิ์กระสังข์ จ.ศรีสะเกษ, ฟื้นฟูหมู่บ้านมอแกน เกาะสุรินทร์, "บัดดีโฮมแคร์" เยี่ยมบ้านบนดอย, แถลงการณ์ชาติพันธุ์กับนโยบายการพัฒนา และกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กช่วงปิดเทอมกับการเป็น "นักสืบสายน้ำ" จ.ระนอง</p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>4