ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th562132018-05-15 12:30:00qoderไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนาน : อาลัย อ.ทรงชัย วรรณกุล ผ่านพิธีศพไทยวน15 พ.ค. 256117:59 - 22:26https://program.thaipbs.or.th/watch/vzjqjZvzjqjZThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Qs71m1vPwTC6/playlist.m3u8<p>การไว้อาลัยครั้งสุดท้ายแด่อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ปราชญ์พื้นบ้านไทยวน เป็นไปตามธรรมเนียมไทยวน - ล้านนา สร้างปราสาทศพ แม้แทบไม่เหลืออยู่แล้วในชุมชนยวนสระบุรี แต่ความตั้งใจแรงกล้าของลูกศิษย์และครอบครัว รื้อฟื้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้สมกับปณิธานของอาจารย์ทรงชัย ที่มุ่งมั่นรักษาความเป็นไทยวนตลอดช่วงชีวิต ติดตามในเรื่องนี้มีตำนาน</p> <p>ติดตามชมรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS">www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS</a></p>137