ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th454832017-09-12 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์บิดาขอความเป็นธรรมคดีบุตรชายอยู่ไทยเกินระยะเวลา12 ก.ย. 256014:32 - 21:28https://program.thaipbs.or.th/watch/vVzaJZvVzaJZThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QUzg8gzRfcho/playlist.m3u8<p>บิดาของผู้ต้องหาชาวซีเรียในคดีอาศัยในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่กำหนด เข้ายื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ช่วยเหลือประกันตัวบุตรชาย ระหว่างรอส่งตัวกลับประเทศต้นทาง</p><p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>18