ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th490072017-12-01 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอส​"ภูเก็ต" ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน1 ธ.ค. 256008:24 - 05:39https://program.thaipbs.or.th/watch/u5X4YAu5X4YAThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QcVvg2cg9jDa/playlist.m3u8<p>ปีที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตสามารถลดอันตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย และนำเทคโนโลยีในการกวดขันด้านการจราจรมาใช้ ที่นั่นจึงถูกยกให้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย</p>30