ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th89891qoderCoronavirusผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดกังวลอาเซียนระบาดเงียบ3 มี.ค. 256310:36 - 11:36https://program.thaipbs.or.th/watch/tICg1LtICg1LThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Rs55GxdsBnMS/playlist.m3u8<p>การระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นเหมือนบททดสอบว่าแต่ละประเทศรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งในแง่ของสาธารณสุข การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในรายการข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ชมย้อนหลังได้ทาง<a href="http://www.thaipbs.or.th/EveningNews">www.thaipbs.or.th/EveningNews</a> </p>13