ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th1018312020-09-03 10:30:00qoderจับตาสถานการณ์วัคซีนเศรษฐกิจ : จ่าย - แจก คนละครึ่ง3 ก.ย. 256314:31 - 02:32https://program.thaipbs.or.th/watch/tF8VqPtF8VqPThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/S9VYme5ciZtz/playlist.m3u8<p>ทันทีที่ ศบศ.อนุมัติหลักการมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ด้วยการอุดหนุนเงินร้อยละ 50 สำหรับค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ก็มีข้อกังวลว่าประโยชน์ที่ได้ในโครงการจะตกอยู่กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ประเด็นนี้เป็นเรื่องท้าทายกับการทำนโยบายทุกครั้งของรัฐบาล</p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>39