ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th444542017-08-22 09:05:00qoderนารีกระจ่างครัวนารี : ลำไยยัดไส้หมูสับทอด22 ส.ค. 256010:53 - 05:26https://program.thaipbs.or.th/watch/t36WLEt36WLEThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QSzzsIuxGXo8/playlist.m3u8<p>เชื่อว่าหลายครอบครัวจะต้องได้รับลำไยเป็นของฝาก จนมีเยอะล้นบ้านอย่างแน่นอน แบบนี้จะให้กินสดเป็นกิโล ก็กลัวจะเป็นร้อนในกันก่อน เพราะฉะนั้นเราจะนำลำไยมาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ แต่จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาถามจากเชฟโจอี้กันเลย</p>67