ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th444902017-08-23 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสปธ.สหภาพฯ การท่าเรือฯ ยืนยันพนักงานไม่มีทุจริตโอที23 ส.ค. 256008:38 - 20:25https://program.thaipbs.or.th/watch/sjkdIksjkdIkThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QT5DaeCLROyw/playlist.m3u8<p>รักษาการผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระบุ เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาของพนักงาน หลังจาก ป.ป.ช. ส่งสำนวนให้อัยการดำเนินการฟ้องร้องทางอาญา ขณะที่สหภาพฯ ท่าเรือ ยืนยันว่า พนักงานไม่มีการทุจริตในการเบิกค่าล่วงเวลา<span></span></p>28