ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th361562016-12-30 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่30 ธ.ค. 255909:06 - 12:42https://program.thaipbs.or.th/watch/sKc7v1sKc7v1ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/pnltesJcDO/playlist.m3u8โครงสร้างประชากรไทย ที่เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หนึ่งในนั้น คือ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เริ่มโครงการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี จนได้รับการยอมรับถึงผลสำเร็จในการดำเนินการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ของจิตอาสา เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข และผู้สูงอายุในพื้นที่ ติดตามรายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live0