ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th379462017-02-20 07:30:00qoderAEC Business Class รู้ทันเออีซีAEC Inside : ตลาดแรงงานแห่งฟิลิปปินส์20 ก.พ. 256009:06 - 14:34https://program.thaipbs.or.th/watch/rt8YLurt8YLuThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QBjWdDhwlviT/playlist.m3u8เดินสำรวจถนนที่มีความสำคัญในการหางานในประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีตำแหน่งที่เปิดรอรับผู้สมัครอยู่ เพื่อช่วยคัดกรองคนเข้ามาทำงานได้ง่ายขึ้น45