ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th446282017-08-25 16:05:00qoderลุยไม่รู้โรยนักอนุรักษ์ไก่แจ้ไทย25 ส.ค. 256020:10 - 13:22https://program.thaipbs.or.th/watch/riKnV5riKnV5ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QTJjMEsOEzA9/playlist.m3u8<p>คุณสุทิน วงศ์ใหญ่ ปรมาจารย์รุ่นใหญ่วัย 69 ปี ที่ถือว่าเป็นนักสะสมไก่แจ้ มาไม่ต่ำกว่า 50 ปี เรียกได้ว่าเป็นอัญมณีที่มีชีวิต กับการหลงใหลในไก่แจ้</p><p>ชนิดที่รู้ลึก รู้จริง ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ จนนำไปสู่การอนุรักษ์อย่างแท้จริง</p>0