ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th349252016-11-28 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสธาราบำบัด ฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อม28 พ.ย. 255910:10 - 04:18https://program.thaipbs.or.th/watch/rg6fqzrg6fqzThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/7aAsBkUtuw/playlist.m3u8พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า ไม่มียาวิเศษขนานใดที่จะช่วยดูแลสุขภาพได้ดีเท่ากับการออกกำลังกาย แต่สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยบางประเภท อาจมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวแล้วบาดเจ็บได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ ช่วง108 สุขภาพวันนี้ แนะนำทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยการใช้ "ธาราบำบัด" วิธีนี้ช่วยลดอุปสรรคในการเคลื่อนไหวให้กับผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง47