ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th844442019-11-24 17:30:00qoderดูให้รู้ Dohiruรู้ให้ลึกเรื่องญี่ปุ่น : สามเหลี่ยมสีแดง เตือนให้หนีไฟที่นี่27 พ.ย. 256218:00 - 14:07https://program.thaipbs.or.th/watch/rXH1a0rXH1a0ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Rj2RFIONFe38/playlist.m3u8<p>สามเหลี่ยมสีแดงบนตึกสูงที่ญี่ปุ่นนี้ มีความสำคัญในช่วงเกิดเหตุไฟไหม้ในตึกสูง เพราะเป็นเส้นทางหนีไฟและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการเข้าช่วยเหลืออีกด้วย พบกับเรื่องราวน่ารู้ในญี่ปุ่นกับรายการดูให้รู้ ชมย้อนได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Dohiru">www.thaipbs.or.th/Dohiru</a></p>0