ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th416352017-06-09 09:05:00qoderนารีกระจ่าง"ดูดไขมันลดหน้าบวม" หน้าเล็กลงจริงหรือ?9 มิ.ย. 256011:43 - 15:46https://program.thaipbs.or.th/watch/rHTtu5rHTtu5ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QM1T1iBmdalN/playlist.m3u8<p>หากพูดถึงประเด็นของการดูดไขมัน เชื่อว่ามีสาวๆ หลายคนอยากไปใช้บริการ แต่ถ้าในกรณีที่ร่างกายบวม เพราะผลจากการให้ยา การดูดไขมันจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เหมาะสมมากน้อยแค่ไหน มาพูดคุยในเรื่องนี้กับ นายแพทย์วชิระ คุณาธาทร แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง </p>38