ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th639102018-11-07 07:00:00qoderรู้เท่ารู้ทันจัดยาใส่กล่องอย่างไรให้ปลอดภัย7 พ.ย. 256111:20 - 14:05https://program.thaipbs.or.th/watch/rByrt9rByrt9ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R8gKxnsvH0y5/playlist.m3u8<p>การจัดยาใส่กล่องมีข้อดีอย่างไร กล่องบรรจุยามีความสำคัญต่อตัวยาอย่างไร แล้วการบรรจุยาใส่กล่องควรฉีกยาออกจากซองก่อนหรือไม่ และการจัดเก็บยาที่ดีควรทำอย่างไร ติดตามชมรายการรู้เท่ารู้ทัน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Rutan">www.thaipbs.or.th/Rutan</a></p>30