ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th331092016-10-03 18:20:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยลาบมะเขือ3 ต.ค. 255919:12 - 17:45https://program.thaipbs.or.th/watch/pLasmtpLasmtThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/A97CXdj9no/playlist.m3u8คุณสมสัณห์ เอี่ยมศิลป์ จะพาไปพบกับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายลาวแง้ว ที่ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยคนไทยกลุ่มนี้ถูกกวาดต้อนมาจากประเทศลาว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และยังคงสืบทอดอาหารดั้งเดิมเรื่อยมาในเมนู "ลาบมะเขือ" ซึ่งเป็นอาหารเฉพาะถิ่น40