ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th91107qoderCoronavirusโควิด-19 กระตุ้นส่งออกข้าวไทย18 มี.ค. 256311:27 - 22:17https://program.thaipbs.or.th/watch/pLC6ZbpLC6ZbThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RtZ0jz3Mj2T8/playlist.m3u8<p>แม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยในวงกว้าง แต่สำหรับการส่งออกข้าวไทย กลับได้รับอานิสงส์ เพราะประชาชนในหลายประเทศ ซื้อสินค้ากลุ่มอาหารมาเก็บไว้มากขึ้น และเมื่อบวกกับภัยเเล้งก็ยิ่งทำให้ราคาข้าวปรับเพิ่มสูงขึ้น</p><p>เกาะติดสถานการณ์ข่าวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019">www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019</a></p>0