ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th640452018-11-09 12:30:00qoderไทยบันเทิงอิ่มมนต์รส : สำรับขนมพื้นบ้าน "ตาวัวตาควาย" บ้านโคก9 พ.ย. 256115:27 - 16:27https://program.thaipbs.or.th/watch/pJWxXPpJWxXPThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R8tCg0bI5LJZ/playlist.m3u8<p>วิถีท้องทุ่งที่ผูกพันกับข้าวของคนบ้านโคก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัวควายเป็นส่วนสำคัญในการทำไร่ไถนา บรรพบุรุษจึงคิดค้นขนมพื้นบ้านที่ไม่เพียงรสชาติอร่อยจากวัตถุดิบรอบตัว หากยังตั้งชื่อขนมให้สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับสัตว์คู่ผืนนา ติดตามจากอิ่มมนต์รส</p> <p>ติดตามชมรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS">www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS</a></p>84