ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th390762017-03-23 09:05:00qoderนารีกระจ่างกฎใหม่ขอใบขับขี่ "อบรม 15 ชั่วโมง - สอบกับโรงเรียนสอนขับรถ" เท่านั้น!23 มี.ค. 256011:40 - 16:46https://program.thaipbs.or.th/watch/owZkUrowZkUrThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QEfOZFda8vmH/playlist.m3u8<p>เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงตอนนี้ กับกฎระเบียบทางคณะรัฐมนตรีจะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะสอบใบขับขี่ใหม่ ว่าจะต้องผ่านการอบรมความรู้จากเดิม 5 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 15 ชั่วโมง ที่สำคัญต้องสอบใบขับขี่กับโรงเรียนสอนขับรถด้วย หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมา ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง มาตรการนี้ก็หวังจะให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น รวมไปถึงให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนน เพราะทำให้ได้ใบขับขี่ยากขึ้นกว่าเดิม จะได้เกรงกลัวการทำผิดวินัยจราจรมากขึ้น วันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับ คุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์<span></span></p>58