ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th318252016-09-07 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสชาวเน็ตซึ้งน้ำใจแท็กซี่ส่งฟรีและให้เงินผู้โดยสาร7 ก.ย. 255909:24 - 02:06https://program.thaipbs.or.th/watch/obhai4obhai4ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Y764v3spOl/playlist.m3u8ผู้โดยสารคนนึงลืมเอากระเป๋าสตางค์มาจากบ้าน เพิ่งนึกได้ตอนขึ้นแท็กซี่แล้ว นอกจากจะไม่ถูกไล่ลงจากรถ คนขับยังให้เงินผู้โดยสารอีกด้วย เรื่องนี้ทำให้ผู้คนในโลกออนไลน์ต่างก็ซาบซึ้ง และบอกว่าต้องแชร์ต่อ67