ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th349242016-11-28 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสเกษตรสมัยใหม่ แหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ28 พ.ย. 255910:16 - 00:24https://program.thaipbs.or.th/watch/oA6PJnoA6PJnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/GTmNCcA4ai/playlist.m3u8โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในโรงเรียน สร้างเป็นโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์หรือผักไร้ดิน เผื่อปลูกฝังให้นักเรียน เรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ นำไปต่อยอดสร้างอาชีสร้างรายได้28